Vacancy Stichting Move

The foundation ‘Move’ helps less fortunate children discover their opportunities. They do this in collaboration with students, who give support to these children. Move is looking for trainee project coordinators who can help children set up something great in the neighborhood of those children. Move helps the students with networks, knowledge and financial support to give neighborhoods an extra impulse and make sure that children can grow up in an inspirational and engaging environment.

For more information, please visit stichtingmove.com/vacatures. The vacancy is focused on Dutch speaking students.

Dutch version below

Stichting ‘Move’ helpt kinderen die in minder bedeelde wijken wonen hun mogelijkheden ontdekken. Dit doen zij in samenwerking met studenten die begeleiding bieden aan deze kinderen. Move zoekt trainee project coordinatoren die kinderen kunnen helpen om iets moois voor elkaar te krijgen in de leefomgeving van deze kinderen. Move helpt de studenten aan netwerken, kennis en financiën om wijken een extra impuls geven zodat kinderen in een inspirerende en gezellige wijk op kunnen groeien.

Voor meer informatie kun je stichtingmove.com/vacatures bezoeken. De vacature is gericht op Nederlandssprekende studenten.

No comments yet.

Leave a Reply